Wat is ISPM15?

De laatste tijd ontvangen wij vragen van onze relaties of pallets ISPM15 behandeld moeten worden en wat dit precies inhoudt. Steeds meer landen stellen bij invoer van houten verpakkingen verplicht dat aan de eisen van ISPM15 wordt voldaan. Onderstaand vind je een korte animatiefilm waarin het belang van ISPM 15 wordt uitgelegd, waarmee houten verpakkingen en stuwhout eenvoudig en probleemloos wereldwijd kunnen worden getransporteerd.

Wat betekent ISPM15 precies?

Hout is een natuurproduct en het kan daardoor levend ongedierte bevatten. Dat ongedierte kan met houten verpakkingen meeliften en bossen aantasten. Verspreiding van deze schadelijke organismen is te voorkomen door houten verpakkingen te behandelen conform ISPM 15. Voor houten pallets betekent de ISPM15 eis dat iedere pallet die buiten de Europese Unie geëxporteerd of geïmporteerd wordt een Heat Treatment (HT) of Dielectric Heating (DH) behandeling dient te ondergaan. De Palletcentrale beschikt over 6 droogovens waarin een Heat Treatment (HT) behandeling uitgevoerd wordt. Heat Treatment is een hittebehandeling. De pallets worden verhit totdat er gedurende een periode van minimaal 30 minuten een kerntemperatuur van 56ᵒC of hoger is bereikt. Iedere type en afmeting houten pallet kan bij de Palletcentrale HT behandeld worden. Na de behandeling krijgt de pallet het IPPC merkteken.


Wanneer heb je ISPM15 nodig?

ISPM15 geldt voor verpakkingen van massief hout voor ondersteuning, bescherming of transport van goederen. Voor grensoverschrijdend verkeer binnen de Europese Unie (incl. Zwitserland) is ISPM 15 niet van toepassing. Voor landen die geen lid zijn van de EU geldt dat het verpakkingshout en stuwhout aan de eisen conform ISPM 15 moet voldoen om geïmporteerd te kunnen worden in een van de EU-landen. In dit overzicht vind je de eisen per land.

 

Gevolgen van een harde Brexit voor export en import van houten verpakkingen stuwhout

Hoogstwaarschijnlijk is op 31 oktober 2019 de harde Brexit een feit. Dan treedt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (EU).
De Brexit heeft gevolgen voor bedrijven die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk. Deze gevolgen zijn momenteel echter nog niet duidelijk. Feit is dat vrij verkeer van goederen niet meer mogelijk is, en dat het Verenigd Koninkrijk een derde land wordt. Wel zetten de EU en het VK zich in om afspraken te maken over de toekomstige relatie en om bijvoorbeeld tot een handelsakkoord te komen.

Het scenario van een ‘harde Brexit’ doemt steeds vaker op. Een harde Brexit is een Brexit waarbij het VK zowel de Europese interne markt als de Europese douane-unie verlaat. In dat geval krijgt u in de toekomst te maken met de douaneprocedures en importtarieven. En met andere extra handelsbelemmeringen. Verwacht wordt dat de import vanuit derde landen dan met 30% zal stijgen en de export naar derde landen toeneemt met maar liefst 100%. De NVWA zal hierdoor veel meer moeten controleren.

De NVWA adviseert gebruikers van houten verpakkingen en stuwhout het volgende:

  • Neem geen risico bij de handel met het Verenigd Koninkrijk. Gebruik alleen houten verpakkingen (zoals pallets of houten kratten en kisten) en stuwhout die behandeld en gemarkeerd zijn volgens de internationale standaard ISPM 15.
  • Leveranciers die gerechtigd zijn om deze houten verpakkingen conform ISPM 15 te leveren, zijn opgenomen in het centraal register op www.smhv.nl van de Stichting Markering Houten Verpakkingen (SMHV).


Goedgekeurde ISPM15 leveranciers

Alleen een geregistreerde leverancier mag de behandeling en markering uitvoeren. Deze leveranciers krijgen een uniek 3-cijferig registratienummer dat in het IPPC-merkteken wordt aangebracht. Een apart behandel- of ander certificaat behoeft niet te worden verstrekt, het merkteken biedt namelijk de garantie dat ze voldoen aan de eisen conform ISPM15.

De Palletcentrale is geregistreerd met haar ovens bij Palletcentrale te Moerdijk en Palletcentrale Productie te Sas van Gent onder registratienummer

 

 

NL-103 en NL-203. De verklaring van

registratie kun je downloaden:

– Palletcentrale BV te Moerdijk

– Palletcentrale Productie BV te Sas van Gent

Meer informatie over ISPM 15 kun je vinden op de website van het SMHV en ons eerder geschreven bericht over ISPM15.

Ben je op zoek naar HT pallets welke voldoen aan de ISPM 15 eisen neem dan contact met ons op via tel. nummer 0031 168 357015 of stuur een e-mail.