Privacy

Uw bedrijfs- en contactpersoongegevens worden opgenomen in het relatiebestand van de Palletcentrale. Uw gegevens worden voor meerdere doeleinden gebruikt:

  • Voor het uitvoeren van de leveringsovereenkomst
  • Risicobeheer
  • De voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden.
  • Het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder ook het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door de Palletcentrale valt. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit ons laten weten via een e-mail naar info@palletcentrale.nl of per telefoon (+31 168357010).

Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk  en deze worden uitsluitend door de Palletcentrale gebruikt en zullen nooit aan derden worden verstrekt. Voor reacties op ons privacybeleid of voor de wijziging en/of inzage van uw gegevens kunt u terecht bij de verkoopafdeling.

Privacy op internet

Als u onze website bezoekt wordt uw ip-adres herkend en zo mogelijk de domeinnaam en de site of e-mail van herkomst. De Palletcentrale bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele bedrijfsgegevens, maar slechts om de navigatie, bezochte pagina’s en bestelde artikelen van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze website en e-mail nieuwsbrieven te optimaliseren.  Om onze dienstverlening te verbeteren maken wij beperkt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand wat bij bezoek aan onze site op uw computer wordt geplaatst om informatie over uw bezoek te registreren. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw browserinstellingen.

Privacy verklaring webshop

E-mailadressen

Uw zakelijk e-mailadres wordt uitsluitend in ons systeem bewaard als dit rechtstreeks aan ons doorgegeven wordt. We gebruiken dit e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is doorgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden indien hier toestemming voor is verleend.  Deze toestemming is ten allen tijde weer in te trekken, de mogelijkheid wordt hiertoe geboden in elke commerciële e-mailcampagne die u van de Palletcentrale ontvangt. U kunt dit ook via telefoon of e-mail aan onze verkoopafdeling  doorgeven. Uw e-mailadres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit voor commercieel gebruik verstrekt aan derden

Wijzigen van uw gegevens

Wij stellen het op prijs, als u melding maakt van eventuele onjuiste klantinformatie, zodat wij u in de toekomst op correcte wijze kunnen benaderen. Wijzigingen kunt u doorgeven aan de verkoopafdeling.

Beveiligde verbinding

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om u te kunnen verzekeren van de veiligheid en bescherming van uw gevoelige informatie zoals uw credit card nummer en overige klantgegevens.

Overige informatie

De Palletcentrale bewaart alle bedrijfs- en contactpersooninformatie die u vrijwillig aan ons verstrekt via deze site. Deze informatie wordt gebruikt ten behoeve van marketing- en service doeleinden. Als u ons via onze site uw postadres of telefoonnummer meedeelt kunt u periodiek mailings en catalogi van ons ontvangen. Als u hier niet langer prijs op stelt kunt u hiervoor contact opnemen met de verkoopafdeling.

Toepasselijkheid

Dit privacybeleid en de algemene-voorwaarden van de Palletcentrale zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst.

Contact Verkoopafdeling:

e-mail: info@palletcentrale.nl

telefoon: +31 168357010