Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

De Palletcentrale B.V. hecht waarde aan een goede kwaliteit van de producten en dienstverlening, maar ook aan de maatschappij om haar heen. Daarom lopen we al jaren vooruit op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit wordt bekrachtigt op de volgende gebieden:

Milieu

Duurzaamheid is verankerd in ons bedrijf. Het in- en verkopen van gebruikte pallets is een ultieme manier van recyclen.

 • Houtafval is grondstof voor groene energiemarkt en eigen HT-ovens.
 • Zowel voor de productie als reparatie van pallets hebben wij PEFC certificaat.
 • We hebben duurzaamheids-projecten geïntegreerd in onze dienstverlening.

 Arbeidsmarkt

De Palletcentrale B.V. ziet het als haar taak om ook een kans te geven aan mensen die wat verder van de arbeidsmarkt staan.

  • De Palletcentrale is een gecertificeerd leerbedrijf.
  • Iedere studieperiode worden nieuwe leerlingen in onze projecten betrokken.
  • De Palletcentrale heeft permanent Wajong medewerkers in dienst.

Vereniging en jeugd

De Palletcentrale is actief betrokken bij activiteiten binnen het verenigingsleven.

 • We ondersteunen verenigingen met een helder beleid en een sociaal betrokken jeugplan.
 • We sponsoren om verenigingsleven en jeugdactiviteiten te stimuleren.

Klik hier voor onze sponsoractiviteiten.

Palletcentrale is ‘lean and green

Print