Oude pallets hergebruiken, recyclen of repareren

De Palletcentrale koopt overtollige pallets op. Gebruikte pallets kunnen wij hergebruiken, recyclen of repareren. Hoewel hout het enige materiaal is dat eindeloos gerepareerd kan worden en het de voornaamste leverancier is van biomassa, erkent de overheid de energieterugwinning van hout niet als ‘recycling’.

Rob van Hoesel, voorzitter van Stichting Kringloop Hout, heeft een missie. Hij wil dat de overheid de energieterugwinning van hout meetelt in het te behalen recyclingpercentage. Volgens Rob van Hoensel kloppen de uitgangspunten niet van het ministerie van Infrastructuur en Milieu dat toeziet op het behalen van de recyclingdoelstellingen. ‘De overheid verstaat onder recycling de fase waarin van teruggehaalde producten nieuwe producten worden gemaakt’, vertelt hij. De overheid laat dit hergebruik volledig buiten de criteria voor het behalen van de percentages.’ Het is toch te gek dat wij de meest duurzame grondstof hebben, de enige grondstof die je kunt repareren en die je ook nog eens als biomassa C02-neutraal kunt verbranden, en dat wij dan straks boetes moeten gaan betalen omdat we ons recyclingpercentage niet halen. Als we nu niet reageren als sector vallen we straks in het zwaard van ons eigen succes. Ik wil die lobby blijven voeren tot het kwartje valt. Wij hebben een fantastische duurzame grondstof.’

Lees de volledige visie van Rob van Hoesel, voorzitter van de Stichting Kringloop Hout

Opkopen overtollige pallets

Sinds de oprichting in 1968 kopen wij overtollige pallets van bedrijven op.

Het hergebruiken van pallets is minder belastend voor het milieu. Een positieve CO2 besparing wordt behaald door het hergebruiken van pallets t.o.v. het nieuw te laten produceren van pallets. Het hergebruiken van pallets is ook voordeliger dan het aanschaffen van nieuwe pallets.

Bedrijven behalen een positieve CO2 besparing n.a.v. het verkopen van hun overtollige pallets. De Palletcentrale verstrekt jaarlijks een CO2 besparingscertificaat aan haar klanten welke kan worden toegevoegd aan het milieu jaarverslag.

Hergebruiken van pallets, hoe werkt dat precies?

Zodra de pallets zijn ontvangen worden deze gecontroleerd en gesorteerd in 3 verschillende stromen.

  • De hele pallets worden op voorraad genomen zodat deze direct weer hergebruikt kunnen worden.
  • De te repareren pallets gaan naar de werkplaatsen waar de kapotte planken en/of blokken vervangen worden door nieuwe onderdelen. Na reparatie worden de pallets op voorraad gezet zodat deze hergebruikt kunnen worden.
  • De kapotte pallets welke niet gerepareerd worden, worden versnipperd tot grondstof voor het opwekken van duurzame energie, voor het vervaardigen van spaanplaat of voor het produceren van duurzame pallets.

 

Heb je nog vragen n.a.v. van het hergebruiken van overtollige pallets of heb je overtollige pallets die je wil verkopen? Neem dan contact op met onze verkoopafdeling, telefoon 0031 168357015 of mail naar info@palletcentrale.nl